Ceny

Vyhledání zdroje vody 1000Kč

 

Vrtné práce-  Ø150mm(po zapažení DN 113 mm)  1200 Kč/m

Vrtné práce- Ø200mm(po zapažení DN 125 mm)  1400 Kč/m

Vrtné práce- Ø200mm(po zapažení DN 140 mm)  1700 Kč/m

 

Příplatek za ocelovou pažnici Ø200mm 1000 Kč/m

Příplatek za pažnici PVC Ø200mm  500 Kč/m

 

Zhlaví studny z bet. skruží DN 600  5000 Kč

Zhlaví studny z bet. skruží DN 800 9000 Kč

Zhlaví studny z PVC DN 800  14000 Kč

Švédský systém  5000 Kč

Cena za 1hod montážních a více pracích 300 Kč

Vlastní projekt jímacího objektu pro provedeni průzkumného vrtu v ochranných pásmech vod atd. 4000 Kč

 

Čerpací zkouška pro ověření ovlivnění okolních zdrojů 10 hod 3000 Kč

Vyhodnocení čerpací zkoušky hydrogeologem 4000 Kč

Vodohospodářský projekt dle dohody 4000 Kč